O nás

Firma PROJEKCE vznikla v roce 1996. Úzce se specializuje na zpracování projektů komplexních pozemkových úprav.

O nás

Firma Projekce se úzce specializuje na zpracování projektů komplexních pozemkových úprav, dále zpracování studií odtokových poměrů, jednoduchých pozemkových úprav, výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF, posouzení erozní ohroženosti pozemků a návrh opatření. V oblasti komplexních pozemkových úprav úzce spolupracujeme s geodetickými firmami.

V komplexních pozemkových úpravách máme kompletní realizační tým, který je složen z oprávněných zeměměřických inženýrů pro zabezpečení geodetických prací, projektantů pozemkových úprav, dále autorizovaných inženýrů dopravních staveb, stavby vodního a krajinného inženýrství a územních systémů ekologické stability. Disponujeme dostatečným počtem odborných a kvalifikovaných pracovníků a kvalitním  technickým zázemím. V oboru návrhu komplexních pozemkových úprav máme dlouholeté zkušenosti, o čemž svědčí 120 zapsaných komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí, dále 33 jednoduchých pozemkových úprav, studie obchvatů silnic I. třídy a projekty ÚSES.  Naše působnost  v oboru  komplexních pozemkových úprav je celorepubliková.

Projekce Pelhřimov – Ing. Jindřich Jíra zpracování projektů komplexních pozemkových úprav