Co umíme?
Přípravné práce

Revize stávajícího základního bodového pole. Podrobné měření polohopisu v obvocu KoPÚ. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků. Rozbory současného stavu a dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) a vypracování návrhu nového uspořádání.

Mapová díla

Vyhotovení podkladů pro zavedení výsledků pozemkových úprav včetně tvorby digitální katastrální mapy.

Vytyčení pozemků

Vytyčené pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy.

projekce Pelhřimov
Projekce Pelhřimov
Ing. Jindřich Jíra

Úzce se specializujeme na zpracování projektů komplexních pozemkových úprav. Rovněž provádíme výpočet odvodů za zábor zemědělského půdního fondu, posouzení erozní ohroženosti pozemků a návrh opatření.

více o nás
referenční projekty
Referenční projekty

V oboru návrhu komplexních pozemkových úprav máme dlouholeté zkušenosti, o čemž svědčí více jak 120 zapsaných komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Prohlédněte si některé z nich.

zobrazit reference

Projekce Pelhřimov – Ing. Jindřich Jíra zpracování projektů komplexních pozemkových úprav